Author: Victor Siu

喜歡尋找網絡上的趣聞,搜刮最新的網絡資訊, 現就讀香港公開大學。
hong kong bus 0

點樣睇巴士到站預報?唔需要用嗰 3 間巴士公司充滿廣告嘅 APP!

序 相信大家呢排都搭多咗巴士,而少咗搭黨鐵。 不過呢,搭巴士遇到嘅問題,其中之一就係唔肯定部巴士幾時到喇! 巴士到站時間預報喺幾年前就開始有,不過巴士公司就唔多想無償提供呢方面嘅服務。佢哋會喺自家 A...